Nätverk

Studentkåren organiserar tre nätverk på universitetet som jobbar med specifika frågor; ökad jämlikhet, en bättre studiemiljö och bättre villkor för studerande med barn.

Kontaktuppgifter Samordnare lika villkor Anna Paulsson Hellström likavillkor@sus.su.se Samordnare studiemiljö - Vakant - studiemiljo@sus.su.se  

Kontaktuppgifter

Samordnare lika villkor
Anna Paulsson Hellström
likavillkor@sus.su.se

Samordnare studiemiljö
- Vakant -
studiemiljo@sus.su.se