Nomineringslistor i kårvalet 2018

Här är kårpartiernas nomineringslistor till årets kårval:

Allians för Kåren

1. Olga Anikina
2. Sissela Nordblom
3. Jasmin Jaziri Nouri
4. Tobias Dahlberg
5. Hugo Thorén
6. Lovisa Kronsporre
7. Amanda Bengtsson Jallow
8. Erik Centerlind
9. Erik Pitkäniemi
10. Astrid Wassén
11. Erik Holmberg
12. Anneli Castillo
13. Angela Katumba
14. Douglas Ahlberg
15. Indra Rehbinder
16. Lovisa Landryd
17. Victor Fernandez
18. Hugo Laigar
19. Johannes Sjölund
20. Marcus Granlund
21. Emelie Johansson
22. Albin Ström

S-studenter

1. Ella Tegsten
2. Anton Jägare
3. Anna Olsson
4. Axel Hjelm
5. Lotten Hammar
6. Alma Carlsson
7. Nils Bergmark
8. Noor Karim
9. Natalia Grbic
10. Martina Cederlind

Studentpartiet

1. Anton B. Hjelm
2. Matilda Kjellqvist Videla
3. Sara Gustafsson
4. Anna Börjesson
5. Adam Snygg
6. Stefanie Tagesson
7. Karl Pettersson
8. Tobias Ahlström
9. Anton Öberg Sysojev
10. Magnus Pierrau
11. Oskar Sundell
12. Mathias Olsson
13. Axel Arntsen
14. Nina Knobloch
15. Sara Emnegard
16. Noomi Lodenius
17. Gustav Stönner
18. Giancarlo Ita Gomero
19. Isabelle Führ
20. Martina Smith
21. Ann-Christine Troberg
22. Erik Haversten

Vänsterns studentförbund

1. Karolina Muren
2. Carl Thernell
3. Saga Åkerman
4. Marcus Löfgren
5. Nora Forsmark
6. Anton Norden
7. Caroline Arvidsson
8. August Flensberg
9. Felicia Frennesson
10. Olof Persson
11. Sofia Iaffa
12. Oscar Westerlund
13. Anna Bergman
14. Marcus Obligado
15. Vesna Bursac
16. Julia Lindblom
17. Clara Strandros Berdén
18. Sebastian Björck
19. Malin Claesson
20. Samuel Seherman
21. Mahmoud Abdalla

Förändringar i Allhuset kräver utökad dialog om studentinflytande för campus

Efter drygt 1,5 års intensiva förhandlingar med Stockholms universitet (SU) har studentkårsägda Högskolerestauranger beslutat att lämna restaurangen i Lantis och sin övriga verksamhet i Allhuset.
Nu ser vi fram emot en konstruktiv dialog med SU för att bevaka studentperspektivet i kommande förhandlingar med nya leverantörer, säger Nils Bergmark, ansvarig för studentinflytande på Stockholms universitets studentkår (SUS).

 Kårfrullen är ett av många uppskattade event som hålls på Lantis. 

Kårfrullen är ett av många uppskattade event som hålls på Lantis. 

Restaurangen i Lantis har under många år drivits av SUS bolag Högskolerestauranger. På grund av ökade lokalkostnader och den renovering som planeras om några år kommer Högskolerestauranger nu att lämna Lantis sommaren 2018.

– Restaurang Lantis har varit mycket uppskattad av studenter och anställda på SU sedan 70-talet och vi beklagar att Högskolerestauranger inte kan fortsätta verksamheten i Allhuset. Det helägda bolaget har varit ett sätt för studentkåren att bevaka studentperspektivet vad det gäller vällagad, miljövänlig och prisvärd mat på campus, säger Stefanie Tagesson, vice ordförande på SUS.

Akademiska hus, som äger Allhuset, tar nu över ansvaret från SU när det gäller maten som serveras där. De planerar att ha en tillfällig matleverantör på plats till hösten. Efter renoveringen, som de planerar att genomföra om några år, ska den tillfälliga lösningen ersättas av en permanent.

– SUS kommer noggrant bevaka vad som händer framöver. Vi ser fram emot en konstruktiv dialog med SU och Akademiska hus för att säkerställa att studentperspektivet finns med när man väljer en ny leverantör. Ur ett studentperspektiv är det viktigt att universitetet möjliggör att det finns prisvärd, vällagad och miljövänlig mat på campus, säger Nils Bergmark.

Ett möjligt forum för dialog är det nya Servicerådet, där bland andra SUS, Akademiska hus och SU möts för att arbeta med utvecklingen av servicen på universitetets olika campus.

– Det är många stora frågor som diskuteras i Servicerådet, inte minst gällande utvecklingen av ytorna i Allhuset. Lantis är en viktig samlingslokal där bland annat Luciabalen hålls varje år, och festligheter i samband med nobelfirandet vart fjärde. Det är viktigt att detta fungerar också i samband med renoveringen. Servicerådet känns som ett naturligt forum för att också lyfta frågan om bra mat på Campus, som verkligen är en viktig fråga för studenterna, säger Nils Bergmark.

Högskolerestauranger fortsätter att driva sina andra försäljningsställen på campus och lägger nu fokus på att utveckla utbudet på Prego D-huset, Matbutiken, Kaffebaren F-huset, Kaffebaren Arrhenius, Prego Studenthuset och Prego Kräftriket för att möta framtidens efterfrågan.

Kontakt:
Henric Södergren, ordförande i Stockholms universitets studentkår, 
presidiet@sus.su.se, 08-674 62 43

Godkända partier för kårvalet 2018 - tillägg

Det har kommit in fem anmälningar till valnämnden om partiregistrering för kårvalet 2018. Valnämnden har beslutat att godkänna fyra av fem anmälningar. Tid och plats för respektive partis nomineringsmöte finns angivet i listan nedan över godkända partier.

Godkända partier

  • Allians för Kåren, 28 februari kl. 17:00 i Klubbrummet, Studentpalatset Odenplan
  • S-studenter, 6 mars kl. 18:00. Tullgårdsgatan 8 i Stockholm
  • Studentpartiet, 27 februari kl. 17:00 i Bakre Kårsalen, Studenthuset, Frescati
  • Vänsterns studentförbund, 5 mars kl. 17:00 i Rosa rummet, Studenthuset Frescati

Ej godkända partier

  • FI Studenter Stockholm

Läs valnämndens kungörelse om godkända partier

Tillägg den 1 mars:

Den 26 februari har Fi Studenter inkommit med besvärsanmälan gentemot valnämndens beslut att inte godkänna partiets registrering i kårvalet 2018. Enligt SUS valordning ska nämnden pröva ärendet inom 3 dagar. 

Valnämnden har prövat ärendet i samband med valnämndens möte den 28 februari och mot bakgrund av det inkomna underlaget beslutat att fortsatt avslå partiets begäran om registrering i kårvalet 2018. 

Frågor i ärendet besvaras av valnämndens ordförande Jessica Liander på valnamnd@sus.su.se 

Sök till SSCO:s styrelse!

SÖK TILL SSCO!
••••••••••••••••••••••••••••
Vill du vara med och påverka framtiden för Stockholms studenter? Nu har du chansen!
•••••••••••••••••••••••••••
Det finns flera positioner att söka till:
- Ordförande
- Vice ordförande
- Styrelseledamöter
- Sakrevisorer
- Studentrådspresidium
••••••••••••••••••••••••••••
Skicka CV och personligt brev till oss på val@ssco.se senast den 10 april.


Mer information finns på SSCO:s hemsida 

Bilda parti inför kårvalet?

Bilda parti inför kårvalet?

Stockholms universitets studentkår (SUS) har årligen ett kårval, där det finns möjlighet att ställa upp med ett kårparti. Dessa kårpartier är sedan de som sitter i SUS fullmäktige, kårens högsta beslutande organ. Det är fullmäktige som bestämmer i vilken riktning kåren ska jobba och vilka våra prioriterade frågor i påverkansarbetet mot universitetet ska vara. 

Tips inför vårterminen 2018

Här har vi sammanställt lite tips till dig som ska plugga vårterminen 2018.

Häng med på välkomstaktiviteterna

I samband med terminsstarten är det många aktiviteter på gång på campus där såväl nya som gamla studenter är välkomna att delta. Det blir bland annat lunchföreläsning, pubrundor, speedfriending och guidade turer runt campus. Du behöver inte vara medlem för att delta i merparten av aktiviteterna och det är ett perfekt tillfälle att lära känna andra studenter! Se aktiviteterna i vår kalender

Bli medlem i studentkåren

Du kan bli medlem för vårterminen från och med fredagen den 12 januari. Medlemsavgiften är 120 kronor och du kan betala den online och i vår kårexepedition i Studenthuset. Som medlem är du med och stöttar vårt arbete för en bättre studietid. Du får också ta del av olika medlemsspecifika förmåner såsom billigare kaffe och studentbostadskö hos Stockholms studentbostäder. Läs mer om medlemskapet

Delta i aktiviteter under terminen

Tillsammans med kårföreningar och fakultetsföreningar ser vi till att det anordnas olika aktiviteter på och runt campus nästan varje dag. Det är allt från nätverksträffar och lunchföreläsningar till pubar och sittningar. Håll utkik i vår kalender eller gå med i någon av föreningarna och bli en aktiv del av studentlivet vid Stockholms universitet!

En återkommande aktivitet vi håller i är kårfrullen  -  gratis frukost för våra medlemmar. I år kommer frullen att hållas på restaurang Lantis (T-bana universitetet och sen en kort promenad). Missa inte terminens första frulle den 18 januari.

Påverka din utbildning

Vet du om att du har möjligheten att vara med och göra utbildningen till den bästa möjliga för dig och andra studenter? Genom att engagera dig i ett studentråd kan du driva frågor som är aktuella för just din utbildning. Är du doktorand så kan du gå med i ett doktorandråd.

Läs mer om möjlligheterna att påverka

Rösta i kårvalet 2018

Om du är medlem i studentkåren så har du också rätt att rösta i kårvalet som kommer att hållas under vårterminen 2018. Du kommer kunna rösta på ett av de partier som ställer upp i valet och på så sätt vara med och påverka kårens inriktning under nästkommande läsår. Kårvalet avgör hur många ledamöter respektive kårparti får i kårfullmäktige, som är studentkårens högsta beslutande organ. Fullmäktige väljer sedan studentkårens styrelse. Läs mer om kårvalet

 

 

 

 

Öppettider under jul och nyår

18 december är sista dagen som kårexpeditionen är öppen innan jul. Efter 18 december stänger vi för julledigheterna och öppnar igen den 12 januari. Under denna period kommer vi ha lägre svarsfrekvens på mejlen.

Du kommer kunna skaffa medlemskap för vårterminen 2018 från 12 januari. Det kommer gå att förnya medlemskapet i vår kårexpedition i Studenthuset och online via vår webbplats. Du som studerar nästa termin kommer även få information om hur du förnyar medlemskapet skickad till dig via mejl och post under januari månad.

Öppetider och kontaktinformation

Uppgifter om tidigare sexuella övergrepp har inkommit till Stockholms universitets studentkår

Stockholms universitets studentkår (SUS) har fått in uppgifter om sexuella övergrepp och trakasserier. Uppgifterna rör händelser som ska ha skett för ett antal år sedan och som begåtts av en person som då haft ett förtroendeuppdrag på SUS. Även den utsatta personen hade då ett uppdrag inom organisationen.

Uppgifter kom nyligen till kårstyrelsen i samband med nominering till ett uppdrag. Styrelsen beslutade då att inte nominera en person till det föreslagna uppdraget på grund av bristande förtroende. Uppgifter om sexuella övergrepp och trakasserier inkom därefter formellt till SUS ordförande vid ett möte.

Organisationen använder de resurser och den samlade kompetens som finns att tillgå för att hantera de uppgifter som framkommit, vilket bland annat innebär att verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall kommer leda arbetet på SUS kansli.

­– Stockholms universitets studentkår ser mycket allvarligt på sexuella trakasserier och övergrepp. Därför har vi inlett ett internt arbete om ärendehanteringen vid sådana här fall. Arbetsprocessen hanteras i enlighet med de styrdokument som finns på plats och regleras ytterst av SUS stadgar, säger Stockholms universitets studentkårs verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall.

Som en del i arbetet ser SUS också över rutiner för hur anmälan av sådana här fall ska gå till med syfte att göra det enklare att nå studentkåren och öka tillgängligheten till stöd för den som blivit utsatt.

– Vi uppmanar alla studenter som vill berätta om sexuella trakasserier eller övergrepp att vända sig till de instanser som finns tillgängliga både på universitetet och här på studentkåren. Om man anser sig vara utsatt för brott är det viktigt att så snabbt som möjligt göra en polisanmälan, säger Camilla Sjölund Lundevall.

Kontakt

Verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall, 08-674 62 48, camilla.lundevall@sus.su.se

Hit vänder du dig om du blivit utsatt

Checklista för utbytesstudier

Funderar du på att genomföra utbytesstudier? Att resa iväg till en annan ort, land eller världsdel för att studera under en del av sin utbildning kan bidra med en ovärderlig upplevelse. Samtidigt finns det mycket som helt enkelt måste bli gjort för att vistelsen ska bli så smidig som möjligt.

Stockholms universitets studentkår har därför tagit fram en checklista för dig som planerar att åka på utbytesstudier. Du kan själv checka av majoriteten av punkterna på listan men i slutet finns ett par punkter som är tänkta att gås igenom tillsammans med din kontaktperson på Stockholms universitet, exempelvis studievägledaren på din institution.

Ladda ner checklistan
Ansökningstider för utbytesstudier

Maria är projektledare på kåren

Maria med ballonger_beskuren bild.jpg

Maria Lunusjkin läser just nu sista året på kandidatprogrammet i nationalekonomi och statistik. Parallellt med studierna har hon ett uppdrag som projektledare för Luciabalen på Stockholms universitets studentkår (SUS). Det är hennes andra termin med förtroendeuppdrag på SUS; vårterminen 2017 var hon projektledare för kårvalet.

Från Samhällsvetenskapliga föreningen till kårvalet

Maria hade inte jobbat som projektledare innan hon fick uppdraget hos SUS. Däremot hade hon haft olika typer av ansvar hos Samhällsvetenskapliga föreningen (SF) där hon bland annat varit festmästare och ordförande.

– Mitt uppdrag på kåren började direkt efter SF och från att ha varit övergripande ansvarig fick jag nu ett projekt att koncentrera mig på, kårvalet 2017. Det var ungefär där och då som jag förstod att projektledning är det mest spännande och utvecklande som jag någonsin gjort och att det förmodligen är det som jag även vill fortsätta göra, säger Maria.

Kreativa vägar för att öka valdeltagandet

Studentkåren är en demokratiskt styrd organisation och det högsta beslutande organet är kårfullmäktige. Varje år hålls ett kårval där medlemmarna får rösta på vilket parti de tycker ska sitta i fullmäktige. Eftersom många inte känner till kårvalet så ansträngde sig Maria för att hitta olika kreativa sätt att uppmärksamma valet och därigenom få fler att rösta. Något som verkar ha gett goda resultat.

­ – Jag blev väldigt motiverad av att lyckats med mina kårvalskoppar, de rebusar som jag försökte illustrera kårvalet med och självklart med resultatet. Fler studenter än någonsin engagerade sig för att påverka kåren, vilket resulterade i det högsta kårvalsdeltagandet på tio år, berättar Maria.

Stor frihet som projektledare

Uppdraget med kårvalet gav mersmak vilket gjorde att hon sökte uppdraget som projektledare för Luciabalen denna termin. Så vad är det som gör att hon trivs så bra med att vara projektledare?

– Total frihet, det är mitt projekt, jag får allt stöd jag behöver och det finns tydliga ramar på vad som behöver göras. På kåren finns det alltid finns någon att bolla idéer med och jag kan kombinera jobbet på kåren med studier.

Rekommenderar andra att söka uppdrag

Maria tycker att hon lärt sig mycket som hon kommer ha nytta av i arbetslivet och som hon inte kunnat få enbart genom sin utbildning. Hon rekommenderar därför alla som är nyfikna på projektledning att söka uppdraget som projektledare för kårvalet 2018.

­– Mitt tips är att våga söka! Alla har en liten projektledare inom sig. Det var under kårvalet jag fick förståelse för vad ett projekt är och vilka möjligheter en projektledare har!

Uppdraget som projektledare för kårvalet 2018 går att söka till och med 30 november.
Läs mer i uppdragsbeskrivningen

Felaktig information om SL-rabatt

Vi har tidigare gått ut med information om att SL inte kommer acceptera plastkort som studentlegitimation från 1 november. Informationen kom från Studentkortet, som är det företag som tillverkar våra studentlegitimationer. Det har nu visat sig att informationen vi har fått har varit felaktig  och vi ber om ursäkt för att vi har förmedlat felaktig information till våra medlemmar.

Det innebär att det fortsättningsvis kommer  gå att använda plastkort som studentlegitimation under förutsättningen att kortet har SL:s logotyp på sig. 

För frågor hänvisas till Studentkortet.

"Mina studier" stängd 26 oktober till 5 november

Sidan minastudier.su.se  kommer vara stängd från 26 oktober klockan 17 till och med 5 november. Under denna period kommer du inte kunna registrera dig på kurser, anmäla dig till tentor, ansöka om examen eller ta ut studieintyg. Varken studenter eller personal på SU kommer kunna komma åt sidan.

Detta beror på att universitetet ska gå över till ett nytt Ladoksystem. Övergången kan även påverka andra IT-system såsom Mondo, TimeEdit (scheman) och VFU-portalen.

Läs mer om hur nya Ladok kan påverka dig

Stockholms universitets studentkår kritisk till sexistisk reklam om dejtingsajt

Under de senaste månaderna har ett dejtingföretag marknadsfört så kallad ”sugardejting” som ett alternativ till studielån för kvinnliga studenter på svenska lärosäten. Flera studentkårer har uppmärksammat kampanjen och riktat stark kritik. Stockholm universitets studentkår instämmer i den kritiken och tar starkt avstånd från budskapet som reklamen för.

Hittills har ingen fysisk marknadsföring skett på campus men kåren har löpande kontakt med såväl Stockholms universitet som Akademiska hus för att diskutera eventuella åtgärder ifall reklamen dyker upp på campus. Vi som studentkår har tillsammans med Stockholms universitet en skyldighet att skapa en trygg och inkluderande studieplats för våra studenter, därför kommer vi från kårens sida att fortsätta bevaka denna fråga framöver.

 – Vi som representanter för Stockholms universitets studenter ställer oss starkt emot hur denna dejtingssajt utnyttar den ekonomiskt utsatta grupp som studenter utgör. Dessutom synliggör reklamen en annan allvarlig problematik; studenters svaga ekonomiska förutsättningar, säger Stefanie Tagesson, vice ordförande på Stockholms universitets studentkår

Kontakt:

Stefanie Tagesson, vice ordförande: presidiet@sus.su.se
Mona Hagi, politisk sekreterare: politisksekreterare@sus.su.se

 

Studentkåren om biblioteksutredningen

Studentkåren om biblioteksutredningen

Har du koll på Stockholms universitets utredning om biblioteksenheter och studieplatser? Kort sammanfattat handlar utredningen om att SU överväger nedläggningar på flera universitetsbibliotek. Eftersom detta är en fråga som direkt berör studenternas arbetsmiljö har vi på kåren prioriterat att vår röst som studenter är med i den förändringsprocess som sker just nu. Det är också därför vi har skrivit ett remissvar till denna utredning som lägger tyngd på att just studentperspektivet inte glöms bort.