Barn- och ungdomsvetenskapliga studentrådet (BUV)

E-mail: Studentradet.buv@gmail.com

E-mail: Studentradet.buv@gmail.com

Barn och Ungdomsvetenskapliga studentrådet (BUV) samlar lärarstudenter med inrikting Grundlärare Fritidshem samt Förskollärare. Från rådet väljs representanter till Programråden, Institutionsstyrelsen och Samhällsvetenskapliga Fakultetsrådet.

 

Styrelse

Elin Tegström, ordförande (grundlärare fritidshem)

Elin Andersson, sekreterare (förskollärare)

Emeline Özmen, kassör (grundlärare fritidshem)

Ellinor Nilsson Björk, kommunikationsansvarig ledamot (förskollärare)

Zarah Hedström, ledamot (masterprogram i barn och ungdomsvetenskap)

Mikaela Winsnes, ledamot (grundlärare fritidshem)

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Mikaela Winsnes (ordinarie), VAKANT (ordinarie)

Programrådet Grundlärare Fritidshem: Elias Lasso (ordinarie), VAKANT (ordinarie.

Programrådet Förskollärare: Ellinor Nilsson Björk (ordinarie), VAKANT (ordinarie)

BUVs arbetsmiljögrupp: VAKANT (1 studerandeskyddsombud), Zarah Hedström (jämlikhetsombud)

Centrala Lärarstudentrådet (CLR): Elin Tegström - ordinarie, Elin Andersson - suppleant

Beredningen för Lärarutbildning på HV-området - BULA (via CLR): Elin Andersson

Samhällsvetenskapliga Fakultetsrådet (SFR): Emeline Özmen

Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå - SAGA (via SFR): Emeline Özmen

 

Facebook-sida:

http://www.facebook.com/BUVsStudentrad

Mondo-länk:

https://mondo.su.se/join/site/140ab1df-5f3f-490e-9338-f49063b404c3