Doktorandrådet på biokemi och biofysik (DBB)

DBB är verksamt vid Institutionen för biokemi och biofysik. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Markus Björck | markus.bjorck@dbb.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Markus Björck

Jämlikhetsombud: Riccardo Diamanti | riccardo.diamanti@dbb.su.se

Studiemiljöombud: Roger Salvatori | roger.salvatori@dbb.su.se