Biologiska ämnesrådet (BÄR)

OM BIOLOGISKA STUDENTRÅDET (BÄR)

Biologiska ämnesrådet, BÄR, är studentrådet för dig som studerar biologi på kandidat- och masternivå vid  Stockholms universitet. BÄR arbetar för att du ska trivas med din utbildning och studiemiljö genom att rådet företräder biologistudenternas intressen gentemot universitetet. På rådets möten diskuteras alltifrån undervisning, arbetsmiljö, jämlikhetsfrågor och annat som är aktuellt på biologisektionen. BÄR utser också studentrepresentanter till BIG:s styrelse och kan nominera kandidater till de flesta av naturvetenskapliga fakultetens styrelser. 

BÄR har under de senaste åren varit med och påverkat frågor som att...

  • bibehålla magisterexamen inom biologi
  • kursutvärderingarna är offentliga samt tillämpas för att förändra kurser till det bättre
  • kurslokalerna är fräscha och att problem åtgärdas snarast

BÄR har studentrepresentanter i följande organ och nätverk vid Stockholms Universitet:

Institutionsstyrelsen vid BIG (IS)
Naturvetenskapliga fakultetsrådet (NFR)
Jämlikhetsnätverket
Studiemiljönätverket

Genom NFR kan rådet nominera kandidater till många av fakultetens beredande och beslutande organ. Listan över representationsposter hittar du på Naturvtenskapliga fakultetsrådets sida.

Gå med i BÄR! Vi välkomnar alltid nya deltagare och vi värderar alla insatser!

Spana in vår Facebooksida: BÄR - Biologiska Ämnesrådet vid stockholms universitet! Där hittar rådets stadgar och protokoll från våra möten.