Doktorandrådsföreningen vid Historiska institutionen

Rådet är verksamt vid Historiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Olof Blomqvist | olof.blomqvist@historia.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Olof Blomqvist

Fakultetsråd: Josefine Berndt | josefine.berndt@historia.su.se

Jämlikhetsombud: Gustav Nyberg | gustav.nyberg@historia.su.se 

Studiemiljöombud: Gustav Nyberg