ISDs Studentråd (ISDS) vid Institutionen för språkdidaktik

Studentrådet vid Institutionen för Språkdidaktik samlar lärarstudenter med inriktning Grundlärare F-3 och Ämneslärare med Språk som första ämne. Från rådet väljs representanter till Programråden, Institutionsstyrelsen och Humanistiska Fakultetsrådet. 

Detta studentråd jobbar just nu för att få in mer praktiska inslag i de språkdidaktiska kurserna. 

 

 

Styrelse

Karin Bohman, ordförande (grundlärare F-3)

Lina Wall, kassör (ämneslärare)

Eva Milona, ledamot (ämneslärare)

Bill Öberg, ledamot (ämneslärare)

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Bill Öberg (ämneslärare), Karin Bohman (grundlärare F-3)

Programrådet för Grundlärare F-3: Karin Bohman, 1 plats vakant

Programrådet för Ämneslärare språk: Eva Milona & Lina Wall

Humanistiska Fakultetsrådet (HFR): Karin Bohman

Humanistiska Fakultetsnämnden (via HFR): Karin Bohman

Humanistiska Fakultetens Budgetberedning (via HFR): Karin Bohman

Humanistiska Fakultetens Jämställdhetsgrupp (via HFR): Karin Bohman

 

Kontaktperson på kåren: studiebevakare.larare@sus.su.se