Lärarnas studentråd HSD

Lärarnas studentråd HSD samlar lärarstudenter med inriktning Ämneslärare med samhällskunskap, historia, religion eller geografi som första ämne. Från rådet väljs representanter till Institutionsstyrelsen, Programråden och Humanistiska Fakultetsrådet. 

Detta studentråd har möte den andra tisdagen varje månad och går därefter till studentpuben på Café Bojan. De har även ett faddersystem via Facebook för nya studenter på hemvisten (för mer info klicka här) .  

Styrelse

Ulf Borén, ordförande (ämneslärare Samhällskunskap + Historia)

Juosra Al-Mansour, vice ordförande (ämneslärare Geografi + Historia)

Mathias Olsson, kassör (ämneslärare Historia + Engelska)

Elin Plan Fuskevåg, ledamot (ämneslärare Religion + Geografi)

Malin Berge Birath, ledamot (KPU)

Anton Wiklund, ledamot (ämneslärare Samhällskunskap + Svenska)

Madeleine Sjöholm Blomqvist, ledamot (ämneslärare Samhällskunskap + )

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Ulf Borén, Mathias Olsson

Programrådet Ämneslärarutbildningen: Ulf Borén, Elin Plan Fuskevåg

Programrådet KPU: Malin Berge Birath, 1 plats vakant

Humanistiska Fakultetsrådet (HFR): Jousra Al-Mansour

Humanistiska Fakultetsnämnden (via HFR): Jousra Al-Mansour

 

 

facebook.com/StudentradHSD

Mötesplats (grupp) på Facebook

Studentrådets sida på Institutionens hemsida

Kontaktperson på kåren: studiebevakare.larare@sus.su.se