MNDs Studentråd

Mail: mnd.studentrad@gmail.com Tillfällig kontakt på Studentkåren studiebevakare.natfak@sus.su.se Ordinarie kontakt på Studentkåren (posten är tillfälligt vakant)  studiebevakare.larare@sus.su.se 

Mail: mnd.studentrad@gmail.com

Tillfällig kontakt på Studentkåren
studiebevakare.natfak@sus.su.se

Ordinarie kontakt på Studentkåren (posten är tillfälligt vakant) 
studiebevakare.larare@sus.su.se 

Studentrådet vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik samlar lärarstudenter med inriktning Grundlärare 4-6, Ämneslärare med matematik eller naturvetenskapsämnen som första ämne samt KPU med inriktning matematik eller naturvetenskap. Från rådet väljs representanter till Programråden, Institutionsstyrelsen och Fakultetsrådet. 

Detta studentråd anordnar bland annat Mattestuga för lärarstudenter i Matematik I. 

Styrelse

Hanna Ringqvist, ordförande (grundlärare 4-6) 

Håkan Cetin, kassör (grundlärare 4-6) 

Jonas Larsson, ledamot (ämneslärare)

Helena Nilsson, ledamot (grundlärare 4-6)

Pamela Lindberg, ledamot (grundlärare 4-6) 

Emil Koch, ledamot (ämneslärare)

Ali Kasemi, ledamot (ämneslärare)

Jakob Flisak, ledamot (grundlärare 4-6)

Sara Karlhager, ledamot (grundlärare 4-6)

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Hanna Ringqvist - ordinarie,  Jonas Larsson - ordinarie, Helena Nilsson- suppleant

Programrådet för Grundlärare 4-6: Håkan Cetin och Pamela Lindberg

Ämneslärare Naturkunskap, Matematik & Teknik samt KPU: Emil Koch och Ali Kasemi

Naturvetenskapliga Fakultetsrådet (NFR): Jakob Flisak - ordinarie, Helena Nilsson - suppleant

Grundutbildningsberedningen (via NFR): Helena Nilsson blir förmodligen invald under januari 2018

Beredningen för Lärarutbildning på NV-området (LUS): Sara Karlhager

Centrala Lärarstudentrådet: Pamela Lindberg