Studiemiljönätverket

  • Vill du vara med och påverka din studiemiljö?
  •  Vill du träffa studenter och bolla idéer på förbättringar?
  •  Vill du omvandla dessa idéer i praktik?

Då är Studiemiljönätverket något för dig!

Vad?

Inom studiemiljönätverket samlas engagerade studenter och doktorander för att diskutera, utbyta erfarenheter och bolla idéer kring frågor som rör den allmänna studiemiljön här på campus.

Tanken med nätverksträffarna är att ni studenter ska på ett relativt prestigelöst sätt kunna komma med tips och idéer på hur vi tillsammans kan förbättra studiemiljön.

Hur?

Inom nätverket samlas även studiemiljöombuden från olika studentråd och institutioner för att få uppbackning och vägledning i sitt arbete.

För den som är intresserad av att engagera sig ytterligare i påverkansarbete kommer vi även att informera kring vad ett studiemiljöombud är och vad hen gör, samt hur en går till väga för att bli ett studiemiljöombud. 

Det är även tänkt att ni studenter själva ska sätta agendan. Vad vill ni veta och diskutera kring er studiemiljö och vilka frågor och problem anser ni kåren bör driva mot universitetet? Kanske vill ni ha mer workshops, utbildningar eller föreläsare? Här kommer det att ges möjlighet att ge önskemål på vad kommande träffar ska innehålla.

När och var?

Vi träffas tre gånger per termin och håller till i kårens lokaler i studenthuset, plan 1. Ingen föranmälan eller förkunskaper krävs, utan alla är välkomna och kåren bjuder självklart på fika!

Kontakta kårens samordnare för studiemiljö för mer information på studiemiljo@sus.su.se

 

Dokument

Rektorsbeslut om inrättande av lokala råd eller grupper

Checklista för Studiemiljöombud vid skyddsrond