särskild satsning på Specialpedagogik i praktiken 2017.

Stockholms Universitets Studentkårs samordnare för lärarstudenter, i samarbete med HSO, Human Interaction och Specialpedagogiska institutionen, satsar särskilt på specialpedagogik i praktiken under 2017. Satsningen är till för alla lärarstudenter oavsett inriktning samt består i ett flertal lunchevent inom ramen för Lärarrummet i Gula Villan, två temadagar och en intensivkurs.

Kalendarium för satsningen:

21 mars Temadag om gynnsam inkludering, med bemötandeövningar samt om astma och allergi i praktiken. Pedagogiskt fika :) Judit Simon (Specialpedagogiska institutionen), Markus Blomqvist (Attention) och Lena Ericson (Astma & Allergiförbundet)

30 mars Lunchföreläsning om särbegåvade elever. Sten Collander (MENSA)

27 april Lunch med bemötandeövningar. Markus Blomqvist (Attention)

11 maj Lunch med workshop kring kreativt förhållningssätt som verktyg. Judit Simon (Specialpedagogiska institutionen)

28-29 augusti + 4-5 september Intensivkurs i kommunikation och konflikthantering för lärarstudenter. Begränsat antal platser, anmälan krävs. Mellanmål/fika ingår. Kursinfo

(Anmäl intresse för nästa termins intensivkurs

19 oktober Lunchföreläsning om särbegåvade elever. Sten Collander (MENSA)

7 november Temadag om gynnsam inkludering, med bemötandeövningar samt om astma och allergi i praktiken. Klicka gärna "kommer" i fb-eventet så vi kan beräkna det pedagogiska fikat. Utbildare: Judit Simon (Specialpedagogiska institutionen), Markus Blomqvist (Human Interaction) och Lena Ericson (Astma & Allergiförbundet)

 

Mer info, kontakta: lararstudenter@sus.su.se