Tillgodoräknande

  • Om man har läst en utbildning som inte skiljer sig till innehållet ska man kunna få tillgodoräkna sig de poängen. (Högskoleförordning 6-8 kap §§)
  • Det är lärosätet där man vill tillgodoräkna sig poäng som ska bedöma om de tidigare lästa kurserna kan tillgodoräknas. (Högskoleförordning 8 kap §)
  • Studenter på utbytesavtal ska tilldelas skriftligt förhandsbesked om tillgodoräknande av utlandsstudier före avfärd. Studenter utanför utbytesavtal ska få förhandsbesked i mån av resurser. (Lokala riktlinjer för tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning)
  • Universitetet väljer själv om handläggningen av tillgodoräknande ska ske muntligt eller skriftligt. Studenten har dock rätt att kräva skriftlig underrättelse av beslutet. (Förvaltningslag 21 §)