BLI MEDLEM

Stockholms universitets studentkår är en frivillig medlemsorganisation för studenter vid Stockholms universitet. Vi arbetar för att du ska få 

 • inflytande över din utbildning
 • social gemenskap under studietiden
 • nytta av kårmedlemskapet.

Som medlem stöttar du vårt arbete samtidigt som du får tillgång till studentlivet vid Stockholms universitet och en mängd medlemsförmåner.

Campuskortet – studentleg, rabattkort och medlemskort

För 120 kronor per termin kan du som är studerande vid Stockholms universitet bli medlem i Stockholms universitets studentkår och en fakultetsförening. Som medlem får du Campuskortet, som fungerar som både medlemskort, studentlegitimation och rabattkort. 

Läs mer om Campuskortet och våra medlemsvillkor via länkarna till vänster eller genom att scrolla ned på sidan.

Ladda ner Campuskortet

Campuskortet - Studentleg, rabattkort och medlemskort.

Det snabbaste sättet att få ditt Campuskort är genom att ladda ner Studentkortets app i din smartphone.
et går även bra att beställa ett plastkort separat.

 1. Betala din medlemsavgift. När vi fått in din betalning inväntar vi bekräftelse från universitetet på din kursregistrering.
   
 2. Du får ett aktiveringsmejl från vår kortproducent Studentkortet som skickas till den mejladress vi har registrerat i vårt medlemsystem. Följ stegen som beskrivs i aktiveringsmejlet. De första aktiveringsmejlen skickas från och med terminsstart.
   
 3. I mejlet hittar du länkar för att aktivera det digitala Campuskortet i mobilen (i appen Studentkortet). Du kan ladda ner Studentkortets app via Google Play eller App Store. Om du har appen sedan tidigare är det bara att logga ut och logga in i appen så uppdateras kortet.
   
 4. När du är inloggad på Studentkortet.se har du också möjlighet att beställa Campuskortet som plastkort. Klicka på ”min profil”, längst ner på sidan beställer du plastkort. Ditt plastkort skickas hem till dig normalt sett inom ca 1-3 veckor.

Endast studenter vid Stockholms universitet får Campuskortet

Det är viktigt att du är registrerad på Stockholms universitet (på minst 1 hp/termin) för att vi ska kunna verifiera dig som fullvärdig medlem. Det är bara som fullvärdig medlem som du får tillgång till Campuskortet och dess förmåner. Du kan logga in och se dina registreringar på universitetet via Mitt universitet

Medlemskap som inte verifieras genom registrering vid Stockholms universitet går automatiskt över till att bli stödmedlemskap.

 Ladda ner Studentkortets app för att komma åt Campuskortet direkt i mobilen. 

Ladda ner Studentkortets app för att komma åt Campuskortet direkt i mobilen. 

Medlemsförmåner

Medlemsvillkor

Stockholms universitets studentkårs allmänna medlemsvillkor

 • Genom att betala terminsräkningen eller genom webbplatsen www.sus.su.se tecknar vederbörande medlemskap i Stockholms universitets studentkår (SUS) org.nr. 802003-6425. Endast de som studerar inom SUS verksamhetsområde vid Stockholms universitet (enligt Studentkårsförordning (2009:769) 4 §) har rätt att bli fullvärdiga medlemmar.
   
 • Den som tecknar medlemskap är stödmedlem till dess att det går att verifiera att studenten är registrerad inom SUS verksamhetsområde vid Stockholms universitet. När verifiering skett övergår stödmedlemskapet i ett fullvärdigt medlemskap.  
   
 • Innan avi från SUS betalas skall alla förtryckta uppgifter kontrolleras. Vänligen kontakta SUS om någon uppgift inte stämmer eller ändra uppgifterna på egen hand genom SUS självservice på internet.
   
 • Vid inbetalning via bankgiro eller internetbank skall OCR-numret alltid uppges.
   
 • Medlemskap i SUS erhålls när inbetalning till studentkåren inkommit. Campuskortet, som fungerar som studentlegitimation och som bevis på fullvärdigt medlemskap, finns att ladda ner som app till mobiltelefon och kan beställas som plastkort efter att medlemsavgift betalats.
   
 • Inbetalda medlemsavgifter återbetalas ej.
   
 • Genom att teckna medlemskap godkänner vederbörande att uppgifter behandlas och erhålls av SUS.
   
 • SUS förbehåller sig rätten att efter tecknat medlemskap använda medlemmens uppgifter för stadgeenlig verksamhet, tillhandahållandet av tjänster, administration, fakturering, kundservice, analys, utveckling, information, marknadsföring samt för fullgörandet av skyldigheter enligt lag, avtal eller myndighetsbeslut. 
   
 • Genom att teckna medlemskap samtycker vederbörande till att uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörda samarbetspartners och myndigheter.
   
 • Medlemmen har rätt att meddela att vederbörande ej önskar erhålla försändelser från samarbetspartners genom att skriftligen meddela SUS detta.
   
 • När medlemmen avslutat sina studier på Stockholms universitet behöver vederbörande ej meddela SUS detta. Medlemmen kan efter avslutade studier välja att bli stödmedlem hos SUS, vilket innebär att vederbörande fortsätter att stödja SUS verksamhet trots att vederbörande ej längre studerar.
   
 • Ett tecknat medlemskap hos studentkår och/eller fakultetsförening kan ändras till ett annat studentkårs- och/eller fakultetsföreningsmedlemskap inom 7 kalenderdagar efter att betalningen inkommit till studentkåren. Endast en ändring medges. Önskas medlemskap i ytterligare organisation skall studenten därefter erlägga ytterligare erforderlig medlemsavgift.
   
 • Genom att betala medlemsavgiften godkänner jag att de uppgifter jag lämnar förs över till Studentkortet i Sverige AB i syfte att användas för att skicka mitt Studentkort samt information om studentrelaterade rabatter och förmåner. I de fall medlemsavgiften avser medlemskap i SUS och/eller Fakultetsförening (Humanistiska Föreningen, Naturvetenskapliga Föreningen och/eller Samhällsvetenskapliga Föreningen) godkänner jag vidare att mina uppgifter delas gentemot respektive aktör i syfte att användas för medlemsutskick.