Ansökan om verksamhetsbidrag för student-, fakultets- och doktorandråd

Ett verksamhetsbidrag på 500 kronor per termin kan betalas ut till registrerade råd som söker det. Bidraget ska gå till löpande kostnader såsom fika till möten. Så här gör du:

  1. Håll ett rådsmöte där ni uppdrar en person, t.ex. rådets kassör, att söka bidraget. Se till att beslutet tydligt framgår i ert protokoll och att protokollet blir justerat.
  2. Fyll i formuläret nedan och skicka in det. Skicka även protokollet till rådets studiebevakare eller doktorandombud.
  3. Beslut om utbetalning fattas av respektive studiebevakare eller doktorandombud. Ni får besked via mejl när ansökan behandlats.

Application for council funding for student, faculty and PhD councils

A council funding of 500 SEK/semester can be given to registered councils that apply for it. The funds are meant to be used for ongoing costs such as “fika” for meetings. This is how you apply:

  1. Have a council meeting where you assign someone, for instance the Treasurer, to apply for the council funding. Make sure the decision is clearly stated in the minutes and that they are adjusted.
  2. Fill out the form below and send it in. Send the minutes to your council's Student Governance Officer or PhD Ombudsman.
  3. The decision regarding the funding will be made by your Student Governance Officer or PhD Ombudsman. You will receive a confirmation by email when the application has been processed.
Name of the council
Datum *
Datum
Date
Who is your contact at Stockholm University Student Union?
Uppgifter för utbetalning
Information about payment
Name of bank
Account holder
Bank sort code
Account number
Kontoinnehavarens uppgifter
Information about the account holder
Namn *
Namn
Name
Street address
Personal identity number
Postal address
Phone