Arvoderade förtroendeuppdrAg

Att arbeta på hel- eller halvtid som arvoderad förtroendevald på studentkåren ger dig stor erfarenhet inom flera olika områden som du kan ta med dig i ditt framtida yrkesliv. Våra uppdrag är av varierande karaktär de fokuserar på allt från studiebevakning till studiesocial verksamhet. Under ett uppdrag hos oss som vanligen varar under ett år växer du både på ett professionellt plan och som person. De flesta av våra 30-talet arvoderade uppdrag utannonseras i augusti och december.