Bli medlem

I lust & nöd

Vi är ditt stöd i nöden, din kursare inför tentan och din polare i SU-minglet. Vi har kontakterna, engagemanget och energin att påverka.

Bli medlem i studentkåren!

Blogg

Anna Wallgren
. . Läs mer om ideella uppdrag, arvoderade uppdrag och tjänster: www.sus.su.se/jobba-hos-oss   Studentrepresentant till SSIF styrelseStockholms Studenters IF (SSIF) är en ideell förening med ändamål att främja intresset för och bereda tillfälle till motion samt verka för ett varierat utbud av fysisk aktivitet, samt därmed förenlig verksamhet, för högskolestuderande i Stockholmsregionen. Läs mer
Josefin Velander
’Vad blir du då?’ Det är en fråga som många studerande inom humaniora inte på rak arm kan svara på, medan andra har stenkoll på vad de vill jobba med. Jobb för humanister finns, överallt och inom alla möjliga områden. Majoriteten av alla humanoriastudenter har etablerat sig på arbetsmarknaden inom ett år efter examen.[1] Många som läser humaniora gör det för att de brinner för sitt ämne. Läs mer
Max Bretschneider
Redogörelse: Mötet öppnades kl.16.30 och de som närvarade var: Linnea från MND, Amanda från NutSR, Sara och Sandra från BÄR, Felix från GÄR, Isabell  (informatör kansliet), Nathalie  (samordnare för jämlikhetfrågor), Gabriella (samordnare för miljöfrågor), samt Max (studiebevakare) från studentkåren. Totalt var fyra studentråd representerade, MASK och FÄR kunde inte dyka upp. Läs mer
Linda Lindström
    Kommunikation. Det finns otaliga förklaringar och definitioner till detta ord. Det är också ett sådant ord som betyder något annorlunda för alla som hör det.   Det latinska ordet som ligger till grund för ordet kommunikation betyder ”att göra tillsammans”. Tillsammans med någon upprättar vi en relation för att förmedla något till varandra. Läs mer
Rapporten belyser utbildningen på forskarnivå och förutom att presentera resultaten från enkätundersökningen (besvarad av 761 doktorander vid Stockholms universitet) analyseras resultaten utifrån många olika variabler. Läs mer
Gabriella Borden
 SAMIR står för Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-InRapporteringssystem och är ett internt webbaserat program för både studenter och anställda vid Stockholms universitet. Läs mer
Max Bretschneider
När du engagerar dig i ett studentråd är det egentligen bara din fantasi som sätter gränserna. Genom att engagera dig i ditt studentråd har du möjlighet att få en unik insyn i hur universitetet fungerar och hur just du kan påverka beslutsfattandet. Dessutom kan du vända dig direkt till studenterna och bidra till att öka intresset för ämnet du studerar. Läs mer
Linda Lindström
    Hej student!Du glömmer väl inte bort att rösta i Kårvalet (13-17 oktober)? Genom att rösta i kårvalet påverkar Du vilka frågor som studentkåren ska driva gentemot universitetet, kommun och landsting. Läs mer
Anna Wallgren
. . Eftersom studentkåren är medlem i Sveriges förenande studentkårer (SFS) vill vi ha inflytande och påverka den politik som SFS driver. Läs mer
Jag är anställd av Stockholms universitets studentkår som doktorandombud. Läs mer
Prenumerera på innehåll
""