I lust & nöd

Vi erbjuder trygghet, gemenskap och förmåner för dig som är student vid Stockholms universitet.
Bli medlem och få Campuskortet VT16.

""

Blogg

Signe Savén
I fredags förra veckan ägde äntligen vår efterlängtade workshop för ökat studentinflytande rum. Kårsalen fylldes av studenter, kåraktiva och universitetspersonal från institutioner, fakulteter och områden. Efter en stunds inledande presentation delades besökarna in i grupper för att gemensamt diskutera rekryteringen till studentråd, studentpåverkan och studentengagemangets kontinuitet. Läs mer
Josefin Velander
Det står skrivet i högskolelagen att du som student ska kunna påverka din utbildning och studiesituation och involveras i beslutsprocesser som påverkar dig. På Stockholms universitet (SU) tas många beslut på institutioner, därför är det viktigt att det finns starka studentråd som kan föra studenters talan. Läs mer
Johan Magnéli
Du satt fram till februari som ordförande i det humanistiska fakultetsrådet och har varit involverad i arbetet kring detta års Humanistdag. Ett nytt upplägg har introducerats av fakultetskansliet där institutioner och studenter engageras mer. Läs mer
Susanna Elfving Blomster
För många människor är det inte självklart att påbörja eftergymnasiala studier. Därför är det viktigt att Stockholms universitet skapar en studieplats som är öppen och tillgänglig för alla. Det är också viktigt att våga inkludera grupper som kan komma att behöva extra stöd från universitetet. Läs mer
Susanna Elfving Blomster
Tycker du att IT-miljön på universitet är föråldrad, jättebra eller krånglig? Just nu har du möjlighet att svara på en enkät om de digitala hjälpmedel som används på universitetet, av lärare och av dig som student. Syftet med enkäten är att få kunskap om studenternas situation och deras behov av digitala verktyg i utbildningen. Läs mer
Signe Savén
De två senaste onsdagarna har vi på kåren tagit med oss kaffe och te och gått ut på campus med frågan Är du med och påverkar din utbildning? I går var jag och Johan i Kräftriket och veckan innan var Helen och Alina på Frescati. Totalt svarade 141 studenter på vår fråga. Läs mer
Anja Enerud
Till ordförande för Centrala lärarstudentrådet (CLR) valdes Minna Billström, som också sitter som ordförande i ISDs studentråd, och till vice ordförande valdes Hanna Ringqvist som är ordförande i MNDs studentråd. Detta är två personer som är väldigt engagerade och brinner för att göra utbildningarna så bra som möjligt. Läs mer
Johan Magnéli
Om du studerar humaniora (språk, historia, kulturvetenskap, etnologi, religionshistoria, genusvetenskap, litteratur, konst, dans, teater, musik, film, mode, media eller filosofi) så kanske det inte alltid är tydligt vilka möjligheter du har på arbetsmarknaden. Som ovanstående bild satiriserar så bedöms kunskaper i humaniora som oviktiga eller flummiga och leder inte till arbete inom ens område. Läs mer
Johan Magnéli
En gång i veckan så ger sig ett par personer från Studentkåren ut på Campus och delar ut kaffe och te till förbipasserande studenter för att ta reda på vad ni tycker och tänker i olika frågor. Vi kallar detta för Kaffe på maten. Under tre veckor så har vi ställt en väldigt viktig fråga: ”Om du vill påverka din utbildning, hur skulle du gå till väga? Läs mer
Susanna Elfving Blomster
Jag tror att en fossilfri framtid är möjlig. Hur vi bär oss åt för att närma oss just den framtiden, det är det kluriga. Frågan ställs om vilka det är som måste börja driva utvecklingen framåt och hur dessa människor ska göra det. Är det jag som ska börja eller är det du? Läs mer
Prenumerera på innehåll